Branddetectie systemen

Branddetectie systemen vormen in combinatie met noodverlichting en vluchtwegaanduiding een belangrijke veiligheidsvoorziening. Het is evident dat hiervoor stringente wet- en regelgeving bestaat en dat die strikt moet worden nageleefd.
Zorgen voor de veiligheid van mens (en dier) is niet alleen in de wet geregeld maar is vooral de verantwoordelijkheid van iedere onderneming of instelling.

BBN levert, installeert en onderhoudt adresseerbare en conventionele branddetectie systemen conform NEN 2535. Ook ontruimingsinstallaties (type B of C) conform NEN 2575 behoren tot ons leveringsprogramma.

Brandpreventie als basis

 "Een goed begin is het halve werk" kan uitstekend worden geprojecteerd als onze visie wanneer het gaat om het beveiligen tegen brand.
Ook hier zijn het weer de organisatorische maatregelen die de basis vormen voor een optimale brandveiligheid. Onachtzaamheid, onwetendheid, het verkeerde gebruik van brandbare stoffen, kortom de menselijke factor, is vaak debet aan het ontstaan van een brand of calamiteit. Brandpreventie blijft altijd de basis!

Brandbeveiliging; combinatie van maatregelen

Bouwkundige voorschriften, de juiste toepassing van bouwmaterialen, enz.
Die regels zijn er niet voor niets! Gelukkig is het ook zo dat de producenten van bouwmaterialen innoverend zijn en de aandacht meer richten op duurzame brandveilige producten. Het ontstaan van brand is een combinatie van factoren. Brandbeveiliging is dus ook terecht een combinatie van maatregelen.

BBN inventariseert, adviseert en betrekt alle relevante aspecten in de ontwerpfase. Wij presenteren onze opdrachtgever de juiste oplossingen conform de wet- en regelgeving en dragen zorg voor installatie, onderhoud en de communicatie naar de bevoegde autoriteiten.

Een intensieve samenwerking met onze partner Akugo Security resulteert precies in toegevoegde waarde, die nodig is om maatwerk te leveren.