Camera systemen

Camerasystemen oftewel CCTV (Closed Circuit TeleVision) is in toenemende mate een geaccepteerd verschijnsel in onze samenleving. Daar waar "Big Brother is watching you" in stadscentra tot een normaal gegeven behoort, zijn er natuurlijk veel meer toepassingen.

In de logistieke sector bijvoorbeeld wordt toezicht op de goederenstroom geregistreerd. Productieprocessen worden geobserveerd en zelfs de registratie van handelingen zoals geld tellen, brandstof tanken en PIN-automaat transacties bij banken worden op harde schijf (digitaal) vastgelegd. Elke toepassing van een camerasysteem is uniek en vraagt om de juiste expertise.

Camerabewaking en videoregistratie

Camerabewaking en videoregistratie zijn zeer dynamische vakgebieden waarbij het nog veel te vaak mis gaat door onvoldoende kennis van zaken. Hoe vaak hebben we op TV bij "Opsporing verzocht " een crimineel niet kunnen herkennen doordat slechts de bovenzijde van zijn haardos of schedel zichtbaar was? Als men dan ook nog een baseball pet draagt wordt het nog veel lastiger. Met de juiste camera op de goede plaats, een fatsoenlijke monitor en/of harddisk videorecorder zou het anders zijn geweest, maar die worden vaak om commerciële reden niet eens aangeboden.

De juiste prestatie, prijs en kwaliteitverhouding

BBN doet het goed of we doen het niet! Simpel maar wel eerlijk, uw investering is immers waardeloos met een minder geschikt product. Cameraprojectie, verlichting, tegenlicht, enz. zijn factoren die een enorme rol spelen. Het is voor u, en voor ons een keuze!
Wij doen geen concessies aan kwaliteit en bepalen met onze opdrachtgevers de juiste prestatie/prijs/kwaliteitverhouding. Wij hebben voor u de juiste keuzes gemaakt.

Wij zijn er dan ook trots op om u uit de CamTech, Bosch en Panasonic programma's de juiste keuze te kunnen laten maken.

IP technologie

BBN is technisch up to date! Het spreekt dus voor zich dat wij met CCTV gebruik maken van IP technologie als het gaat om het bekijken van beelden op afstand.
IP camera's, recorders en Viewer software maken het mogelijk om wereldwijd te kunnen aanschouwen wat er gebeurt of wat zich heeft voorgedaan