Tijdregistratie systemen

Bij bedrijven en instellingen treffen we een grote verscheidenheid in werkvarianten, vertaald in CAO's en bedrijfsreglementen. Dit gegeven in combinatie met de Nederlandse wet- en regelgeving vereisen een vergaande kennis.
Daar zit juist de crux als het gaat om het vastleggen van gepresteerde uren.
Heel veel pakketten voor Tijdregistratie zijn "vertaalde" pakketten uit het buitenland. Hierbij wordt onvoldoende rekening gehouden met hetgeen hier tussen sociale partners afgesproken wordt.

De perfecte oplossing

Wij hebben gekozen voor Time Wize van CardAccess. Een Nederlands pakket, volledig gefocust op onze arbeidsmarkt. De nieuwste ontwikkelingen in hard- en software, datacommunicatie en internet worden direct toegepast. CAO's worden op de voet gevolgd en gewijzigde wetgeving wordt direct geïmplementeerd. Time Wize is de perfecte oplossing!

Tijdregistratie is een complexe materie die vraagt om een grondige voorbereiding. Variabel werken, oproep- en uitzendkrachten voor piekperiodes, deeltijd en duobanen.
Allemaal zaken die de revue passeren en naast een correcte registratie van aan- en afwezigheid, zorgen voor de vereiste managementinformatie. Inzicht in gewerkte uren per afdeling, beschikbare uren, ziekte en verzuim, etc. is belangrijke informatie om uw onderneming "te sturen" en kostenbesparing te realiseren.

Databasekoppelingen

Het spreekt voor zich dat wij optimaal rekening houden met de IT omgeving waarin ons systeem wordt geplaatst. Ook databasekoppelingen met personeelsinformatiesystemen, salarispakketten en ERP applicaties zijn mogelijk.
Met belangrijke spelers zoals Centric/PIM4all, ADP/Perman I/II, AFAS/HR, Allshare/Pview, Cobra, Exact, Grote Beer, Logica CMG, Oracle/HR en Reat/Beaufort worden nauwe contacten onderhouden.

Modulair uitbreidbaar

Time Wize maakt gebruik van een Oracle of desgewenst MS-SQL database. Hierdoor is een database koppeling met BBN toegangscontrolesysteem mogelijk. Wilt u verder gaan? Geen probleem. Time Wize is modulair uitbreidbaar met werkorderregistratie, projectregistratie, en een planningsmodule. De module Web Server Engine maakt het mogelijk om via een browser Time Wize te benaderen. Oplossingsgericht denken is ons motto!