V.I.P. Beveiliging

De afkorting “V.I.P.” betekent “Very Important Person” en wordt doorgaans gebruikt om bijzondere of beroemde mensen mee aan te duiden. Het is mogelijk dat u vanwege uw functie als ondernemer, bestuurder, sporter of artiest in dit kader wordt geplaatst. Wellicht dat u dit zelf zo niet ervaart, het zelfs een rotwoord vindt, of dat u zich niet altijd binnen dit kader wenst op te stellen. Anderzijds is het is evengoed mogelijk dat anderen u als VIP beschouwen. Als dit wordt geprojecteerd op bijvoorbeeld vermogen, kennis of continuïteit van uw onderneming, kan het zo zijn dat hierachter andere bedoelingen schuilen.

Besef van risico's

Het is daarom goed om te beseffen dat de grootte van risico’s evenredig aan uw (vermeende) status kunnen zijn. In tijden van laagconjectuur zijn we in het verleden geconfronteerd met een verschuiving in criminele activiteit. Telkens betekende dit een verhoogde dreiging voor bepaalde personen in onze samenleving. Nu kunnen wij niet precies bepalen hoe u in de maatschappij staat en bent u zelf verantwoordelijk voor uw eigen inschattingen. 

Risico analyse en advies

Maar juist op die momenten dat u er behoefte aan hebt om hierover “te klankborden” of nader advies wenst, kan BBN u helpen. Stap voor stap, met bijvoorbeeld een risico analyse of een andere vorm van een onderzoek. Onze aanpak is gericht, concreet, doortastend en is altijd maatwerk. In het gehele traject “blijft u aan de bal” en bewaken wij het proces.

Additionele expertise

De grote diversiteit van mogelijke risico’s of dreigingen, kan betekenen dat additionele expertise wordt toegevoegd. Die kan uit uw eigen organisatie komen, maar ook wij kunnen hier voor u de benodigde specifieke expertise of dienst toevoegen.